ข่าวสารล่าสุดคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีกา
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 1
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัส
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านความปลอดภัยในอาคา

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์