ข่าวสารล่าสุดคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 11 เมษายน 2562 โครงการประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส
วันที่ 10 เมษายน 2562 งานนิทรรศการ
วันที่ 9 เมษายน 2562 โครงการ SCI JOB FAIR ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 เมษายน 2562 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

แสดงความคิดเห็นและความต้องการในเว็บไซต์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์