เครื่อง DeltaFlex Lifetime Spectrofluorometer
Specfication
เครื่อง DeltaFlex Lifetime Spectrofluorometer

Introduction
เครื่อง DeltaFlex Lifetime Spectrofluorometer


ผู้ควบคุม
Ms. Siriporn Senajumnong
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ