คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวก .. 21/ต.ค./2559
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนชมการจัดแสดงละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sound of Love .. 20/ต.ค./2559
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ 5 และการอบรม .. 20/ต.ค./2559
  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3 20/ต.ค./2559
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FinTech Chal .. 18/ต.ค./2559
  คณะสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญเพื่อถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั .. 18/ต.ค./2559
  บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก: บทบ .. 14/ต.ค./2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประกาศเรื่อง 14/ต.ค./2559
  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม .. 14/ต.ค./2559
  อพวช. ขอเชิญชมนิทรรศการชุด “Da Vinci The Exhibition : อัจฉริยะพลิกโลก” และนิทรรศการชุด “Strange Matt .. 14/ต.ค./2559
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา บริษัท ปตท.สผ. ทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา 13/ต.ค./2559
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการสนับสนุนด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 27/09/2559
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่าศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาอบ .. 25/08/2559
เปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Merit Awards for Special Programs From the Mexican Government for Inte .. 28/ก.ค./2559
EURAXESS ASEAN แจ้งทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน 12/ก.ค./2559
กำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 12/ก.ค./2559
ข่าวทุนการศึกษา
Catalyst International ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน 2017 edition of Africa Student Fairs Series 21/ต.ค./2559
University of Surabaya ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอผลงานและเข้าร่วมงานสัมนา “International Conference on Info .. 21/ต.ค./2559
สถานศึกษาต่อเนื่อง ขออนุมัติประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร .. 21/ต.ค./2559
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์ 14/ต.ค./2559
มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Advanced P .. 14/ต.ค./2559
คณะเศษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิ .. 12/ต.ค./2559
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty