คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส .. 19/มี.ค./2562
  ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม 19/มี.ค./2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2519 (15 ก.พ.-24 เม.ย.62) 19/มี.ค./2562
  Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซียประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ Asia-Summer Program .. 19/มี.ค./2562
  ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563 19/มี.ค./2562
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึ .. 19/มี.ค./2562
   AUAP แจ้งการจัดการแข่งขัน The First Robotic Competition (26-27 ก.ย.62) 19/มี.ค./2562
  แจ้งเวียนหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง 19/มี.ค./2562
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนฯ 18/มี.ค./2562
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 6 ฉบับ 18/มี.ค./2562
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
The Association of Universities of Asia and the Pacific Secretariat ขอประชาสัมพันธ์ทุน 3rd AUAP-ZU .. 14/มี.ค./2562
Embassy of Ireland ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาในประเทศไอร์แลนด์ 13/มี.ค./2562
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Center for Japanese Languages Education,Fall semester 2019 13/มี.ค./2562
UMAP IS ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ Super Short-Term Programs (SSTP or Program C) 11/มี.ค./2562
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Fall 2019 ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น 06/มี.ค./2562
Osaka International University เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 06/มี.ค./2562
ข่าวทุนการศึกษา
Universiti Malaysia Terengganu ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา 14th International UMT Annual Symposium .. 13/มี.ค./2562
กองการวิจัยและนวัตกรรม สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเตรียมพร้อมสำหรับแข่งขัน Start .. 11/มี.ค./2562
UKM-Graduate School of Business ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ UKM-GSB Workshop on Digital T .. 11/มี.ค./2562
Nilai University and WMIT Group Sdn Bhd ขอประชาสัมพันธ์การประชุม The 6th Putrajaya International Bui .. 11/มี.ค./2562
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีกำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ PIM's Work-based Education Forum ครั้งที่ 7 08/มี.ค./2562
APHERP ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ APHERP Senior Seminar 06/มี.ค./2562
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายกา .. 24/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบัส จำนวน 1 งาน โ .. 07/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 07/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 25/ก.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โ .. 04/ก.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن
خرید کریو خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلترشکن ویندوز خرید کریو خرید vpn Google