คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  งาน biocamp 2017 08/08/2560
  ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 03/08/2560
  กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ 26/ก.ค./2560
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงาน & .. 21/ก.ค./2560
  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา "2017 .. 21/ก.ค./2560
  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน .. 21/ก.ค./2560
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" 21/ก.ค./2560
  กองพัฒนากิจการต่างประเทศ แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยา .. 21/ก.ค./2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 21/ก.ค./2560
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทในสาขาวิชา Internati .. 21/ก.ค./2560
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "Intellectual Property (IP) for Thaila .. 04/ก.ค./2560
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 04/ก.ค./2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบ .. 19/มิ.ย./2560
ประกาศ การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 จาก วช. 16/มิ.ย./2560
สถานเอกอัครราทุตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ "Japanese Government .. 01/มิ.ย./2560
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North South Fellowship Pro .. 01/มิ.ย./2560
ข่าวทุนการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "Electron versus photon in XRD , XRF , SEM and TE .. 24/ก.ค./2560
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง "Pr .. 21/ก.ค./2560
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำเดือนสิงหาคม 2560 21/ก.ค./2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "The Motives for Mathematics theory (III) : Cloud C .. 20/ก.ค./2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์วิศวกรรม ครั้งที่ 2 .. 17/ก.ค./2560
สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม 17/ก.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบัส จำนวน 1 งาน โ .. 07/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 07/08/2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยว .. 25/ก.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โ .. 04/ก.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยว .. 03/ก.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โ .. 03/ก.ค./2560
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ โ .. 03/ก.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
خريد vpn Google
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google