คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งการใช้หมายเลขโทรศัพท์เป็นการชั่วคราวของกองกฎหมาย 02/ธ.ค./2559
  โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 02/ธ.ค./2559
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/25 .. 02/ธ.ค./2559
  อส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง การประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. 02/ธ.ค./2559
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน Microsoft Office Speciali .. 02/ธ.ค./2559
  กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานชั่วคราว 02/ธ.ค./2559
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ PES ให้กับนักศึกษาที่สนใจ 30/พ.ย./2559
  รับสมัครนิสิตต่างชาติ ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 30/พ.ย./2559
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย รายสัปดาห์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 30/พ.ย./2559
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารคณะบริหารธุรกิจ เศษฐศาสตร์และการสื่อสาร ฉบับที่ 49 25/พ.ย./2559
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Masdar Institute) ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 9 ทุ .. 02/ธ.ค./2559
แจ้งขยายเวลาในการรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University ส .. 02/ธ.ค./2559
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจ .. 30/พ.ย./2559
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 10/พ.ย./2559
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีความประสงค์ในการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา 03/พ.ย./2559
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand F .. 01/พ.ย./2559
ข่าวทุนการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 02/ธ.ค./2559
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร OCC และ ILC ประจำปี 2560 จำนวน 2 หลักสูต 01/ธ.ค./2559
กระทรวงต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” 30/พ.ย./2559
สำนักงาน ก.พ.ร แจ้งการสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอ .. 25/พ.ย./2559
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านคณิตศาสตร์และเท .. 18/พ.ย./2559
บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ วิเวลอปเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 18/พ.ย./2559
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید