คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  บริษัท เอฟดับเบิ้ลยูอาร์ จำกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมชมงาน DINOSAUR PLANET 25/08/2559
  คณะแพทยศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ Medicine singing Contest ครั้งที่ 4 25/08/2559
  สำนักหอสมุด ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2558 สำนักหอสมุด 25/08/2559
  หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมยิงปืนรณยุทธ 25/08/2559
  วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ยกระดับขีดความสามารถและผู้มีส่วนเกี .. 25/08/2559
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ .. 25/08/2559
  ประกาศรับสมัครนิสิตทุนการศึกษา บริษัท ปตท.สผ ทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา ประจำปีการศึกษา 2559 23/08/2559
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAME .. 22/08/2559
  สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “2016 National Co-ordinating Cente .. 22/08/2559
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่า 22/08/2559
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่าศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาอบ .. 25/08/2559
เปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Merit Awards for Special Programs From the Mexican Government for Inte .. 28/ก.ค./2559
EURAXESS ASEAN แจ้งทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน 12/ก.ค./2559
กำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 12/ก.ค./2559
ขอเชิญนิสิตผู้รับทุนสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประชุมชี้แจง 07/ก.ค./2559
BRITISH COUNCIL ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนวิจัยระหว่างประเทศ 28/มิ.ย./2559
ข่าวทุนการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมการตรวจสุขภาพแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโ .. 25/08/2559
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand LAB International 2016 25/08/2559
EURAXES ASEAN แจ้งการจัดงาน Research Funding & Career Opportunities in Austria 25/08/2559
EDAS แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ จำนวน 4 หัวข้อ 25/08/2559
UUM และ UiTM ประเทศมาเลเซีย ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 3 งาน 25/08/2559
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงก .. 22/08/2559
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty