ข่าวสารล่าสุดคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 พฤษถาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากร ของคณะว
วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 กิจกรรม SCIUS Forum ครั้งที่ 9
วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึก
วันที่ 25 เมษายน 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าตรวจสอบความเ

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

แสดงความคิดเห็นและความต้องการในเว็บไซต์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์