คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์ซีรี่ความรู้เผยแพร่ เรื่อง "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : Su .. 17/ม.ค./2560
  ธนาคารธนชาต แจ้งยกเลิกการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) 17/ม.ค./2560
  ขอเชิญชวนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยได้ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 2 แห่ง 17/ม.ค./2560
  กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยรายสัปดาห์ ฉบับที่ 15 17/ม.ค./2560
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชมการแสดงเทิดพระเกียรติฯ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประ .. 17/ม.ค./2560
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "FameLab Thailand" 17/ม.ค./2560
  ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และบูรพกษัตริย์ในสมัยรัต .. 17/ม.ค./2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ 17/ม.ค./2560
  กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยรายสัปดาห์ ฉบับที่ 14 .. 11/ม.ค./2560
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 11/ม.ค./2560
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย แจ้งกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ประสงค์มอบทุนการศึกษาภ .. 06/ม.ค./2560
Takushoku University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น “Japanese Study Program ณ Institute .. 04/ม.ค./2560
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศขยายการสนับสนุนด้านการวิจัยของอาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 256 .. 31/ธ.ค./2559
Embassy of the United States of America ประกาศรับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Schola .. 21/ธ.ค./2559
Kanazawa University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการ “2017 Japanese G .. 21/ธ.ค./2559
รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant – ASEA-UNIN .. 21/ธ.ค./2559
ข่าวทุนการศึกษา
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการเขียนโปรแกรม LaTex เ 17/ม.ค./2560
งานสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4. .. 17/ม.ค./2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 17/ม.ค./2560
คณะมนุษยศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น ครั้ .. 17/ม.ค./2560
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 17/ม.ค./2560
ประชาสัมพันธ์การอบรม “XAS tutorial on data analysis and an introduction to XPS technique” 12/ม.ค./2560
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
  แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty