คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน
เกณฑ์ภาษาอังกฤษโทเอก
กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  กองกิจการนิสิต ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องฯ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 01/09/2557
  ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อด้านอาเซียนเรื่อง "อาเชียน...แตกต่า .. 01/09/2557
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ ARCH ร่วมใจบริจาคโลหิต ในวันที่ 2 กันยายน 2557 01/09/2557
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ SELFIE...NU 29/08/2557
  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวั .. 29/08/2557
  คณะสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ประกวดตราสัญลักษณ์ ประจำภาควิชาฯ 29/08/2557
  คณะบริหารธุรกิจฯ ประชาสัมพันธ์โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ : BEC Alumni ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 27/08/2557
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีการขอใบอนุญาติขับรถฯ 27/08/2557
  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Lab 2014 งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมเครื .. 27/08/2557
  ผลการแข่งขันโดย คณะวิทยาศาสตร์ได้คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนศูนย์ภูมิภาค เข้าร่วมการแข่งขันประกวด Sci .. 26/08/2557
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเงินทุนมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐอินเดีย จะมอบทุนว .. 21/08/2557
สถานฑูตเยอรมัน แจ้งให้ทุนการศึกษา DAAD ประจำปี 2558-2559 สำหรับนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ 21/08/2557
File Template นิทรรศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๗ 09/ก.ค./2557
แบบฟอร์มสำหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 21/มิ.ย./2557
ขอแจ้งนิสิตทุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประชุมชี้แจงฯ 19/มิ.ย./2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการจัดสรรทุน Technology Grants ภายใต้โครงการร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ .. 11/มิ.ย./2557
ข่าวทุนการศึกษา
กระทรวงวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอิหร่าน จะจัดงาน Khwarizmi International Award (KIA) ใน .. 01/09/2557
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนฯ ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการออม การลงทุน และการค้า .. 27/08/2557
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมนุมความคิดประจำปี 2557 : If...ถ้าอนาคตกำหนดได้" 27/08/2557
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมนา และอบรมทางวิชาการด้านความปลอดภัยในห้ .. 27/08/2557
สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "พัฒนาประสิทธิภาพการบริ .. 21/08/2557
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรหลักปฏ .. 21/08/2557
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty