คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร .. 26/08/2558
  ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธชินราช และพระนเรศวร มหาจักรพรรดิ “รุ่นอนุรักษ์และพัฒนา พระราชวังจันทน์” 26/08/2558
  สมัครสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) 25/08/2558
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 22 กันยายน 2558 25/08/2558
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 8 กันยายน 2558 25/08/2558
  กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ “กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2558” 24/08/2558
   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ 24/08/2558
  เชิญเข้าชมงาน THAILAND LAB 2015 งานแสดงสินค้าและงานประชุมเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้ .. 24/08/2558
  ธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส พิษณุโลก เรียนเชิญใช้บริการ 24/08/2558
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการภาคเรียนฤ .. 24/08/2558
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
กองทุน Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Grant Programme (JEC Fund Grant Programme) 26/08/2558
ASIA – CNINEY แจ้งทุนสำหรับโครงการ Europe – Southeast Asian Mobility Project สำหรับนิสิตกลุ่มวิทยาศา .. 13/08/2558
(ด่วนที่สุด) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแจ้งทุนการศึกษารัฐบาลสุลต่านโอมานระดับอุดมศึกษา 04/08/2558
Fulbright Thailand แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน 3 ประเภท สำหรับคนไทยทางเข้าร่วม ณ สหรัฐอเมริกา 04/08/2558
AEC Education center ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมทุนการศึกษา ป.โท ใน 5 ประเทศ 04/08/2558
Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิตต่างชาติเข้าร่วมโครงการ 29/ก.ค./2558
ข่าวทุนการศึกษา
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 3 เสาหลัก ในประชาคมอาเซียน : การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารในพื .. 26/08/2558
Galilee International Management Institute ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ณ ประเทศอิสราเอล 26/08/2558
สถานบริการวิชาการด้านตลาดทุน คณะบริหารธุรกิจฯ ขอประชาสัมพันธ์การอบรมการวิเคราะห์เทคนิคและกราฟด้วย As .. 26/08/2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “การประชุมกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการวิเคราะห์แร่และ .. 26/08/2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม Six Sigma 26/08/2558
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2558 24/08/2558
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty