คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจัยโดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
webboard
 
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
quick link
วารสาร  |  CHE QA 3D  คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประกัน

กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน
เว็บไซต์เครือเทางาม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
บริการออนไลน์ของ สกอ.
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิดีทัศน์งานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้อกำหนดการใช้งาน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
  ประกาศผลการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาโท ภาคพิเศษ นำเสนอวันที่ 21 ก.ค. 59 22/ก.ค./2559
  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์แล .. 22/ก.ค./2559
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ 22/ก.ค./2559
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห .. 22/ก.ค./2559
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับอาสาสมัครโครงการ : การเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวกายหลังจา .. 22/ก.ค./2559
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอส่งจดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 6/2559 22/ก.ค./2559
  ประกาศตารางนำเสนอผลงานการศึกษาค้นค้าด้วยตนเอง ปริญญาโท ภาคพิเศษ วันที่ 21 ก.ค. 59 13/ก.ค./2559
  บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย 12/ก.ค./2559
  AUAP ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 12/ก.ค./2559
  บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงาน IEEE Xplore 2016 12/ก.ค./2559
ข่าวประสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
EURAXESS ASEAN แจ้งทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน 12/ก.ค./2559
กำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 12/ก.ค./2559
ขอเชิญนิสิตผู้รับทุนสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประชุมชี้แจง 07/ก.ค./2559
BRITISH COUNCIL ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนวิจัยระหว่างประเทศ 28/มิ.ย./2559
แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ “Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 201 .. 10/มิ.ย./2559
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่อง ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET St .. 10/มิ.ย./2559
ข่าวทุนการศึกษา
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Innovation inTeaching and Learning: .. 22/ก.ค./2559
รัฐบาลจีน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการอาเซียน-จีน ในหัวข้อ “Partners .. 22/ก.ค./2559
กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาโดยวิทยากรจากสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ From Inspiration .. 22/ก.ค./2559
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเ .. 22/ก.ค./2559
สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม 2016 Institute of Internati .. 22/ก.ค./2559
BIOTEC ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ความร่วมมือไทย-จีนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเห .. 12/ก.ค./2559
ข่าวอบรมและสัมมนา
 
    แบบหนังสือราชการ Ẻ˹ѧÊ×ÍÃÒª¡ÒÃ

คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อเรา
 
facebook science facultytwitter science faculty rss science faculty map science faculty