สื่อแนะนำของคณะวิทยาศาสตร์

 

ยินดีต้อนรับสู่คณะวิทยาศาสตร์ วิดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ Welcome to Faculty of Science Naresuan University

 

ขั้นตอนการอุทธรณ์ทางวิชาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกดูข้อมูล

 

วิดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)

เอกสารคู่มือ

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านความ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกร
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ รองคณบดีฝ

ตารางการประชุม คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวสารล่าสุดคณะวิทยาศาสตร์