หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   >>

สอวน.ดาราศาสตร์
(มีนาคม 2557)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2556
(18-20 สิงหาคม 2556)


โครงการฟิสิกส์สู่ชุมชนโรงเรียนวัดกรมธรรม์
(18 มค.57)


โครงการทำบุญภาควิชา
(9 มค.57)


โครงการนิสิตพบที่อาจารย์ปรึกษา (30 เมย.57)
(30 เมย.57)


โครงการนิสิตพบที่อาจารย์ปรึกษา
(9 มค.57)


บรรยายความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยในปัจจุบัน
(27 มีนาคม 2557)


โครงการฟิสิกส์สู่ชุมชนโรงเรียนชุมแสงสงคราม
(8 กพ.57)


อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
(31 พฤษภาคม 2556)